Profil advokátní kanceláře

Právní pomoc je poskytována ve všech odvětví práva v souladu s platnou právní úpravou. Důraz je kladen na individuální a osobní přístup. Při řešení právních úkolů vycházím z potřeb klienta a pracuji v co nejkratším možném čase. Prioritou je spokojenost a důvěra klienta,  precizně zpracovaná dokumentace a celková kvalita poskytovaných právních služeb. 

Cena právních služeb

Cena právní služby je sjednávána individuálně podle každého případu. Lze sjednat odměnu smluvní, ve formě hodinové nebo paušální odměny, či odměnu mimosmluvní dle Vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení pro klienty – spotřebitele

Dne 05. 02. 2016 byla Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, 110 00  Praha 1, pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů vzniklých mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb. Více informací můžete nalézt na internetových stránkách www.cak.cz.

Kontaktní informace

Mgr. Lenka Malenovská, advokát
Havlíčkova 1735
Beroun
26601
Česká republika
IČ:
03535711
DIČ:
Evidenční číslo ČAK : 15965