Zaměření advokátní kanceláře

Generální zaměření advokátní kanceláře umožňuje poskytovat právní poradenství a služby ve všech oblastech práva, a to jak v obecných tak i speciálních odvětvích. Zastoupení klienta v soudním řízení, obhajoba v trestním řízení je samozřejmostí.  

Příkladmo jsem připravena kdykoliv zajistit komplexní i dílčí právní pomoc v následujících odvětví práva :

Rodinné právo 

- sporné i nesporné řešení rozvodů, včetně majetkového vypořádání

- právní pomoc při úpravě poměrů k nezletilým dětem

- opatrovnické řízení

Občanské právo

- civilní spory - majetkové, sousedské, z uzavřených smluv, z podnikání ...

- sepis smluv (kupní, směnná a darovací smlouva, smlouva o dílo atd ...)

- převody nemovitostí, včetně zastoupení v řízení na katastrálním úřadě

- uplatnění nároku na náhradu škody, vyřizování reklamací

Pracovní právo

- příprava pracovněprávních dokumentů

- řešení pracovněprávních sporů

Trestní právo

- obhajoba v trestním  řízení

- řešení dopravních nehod

- přestupková řízení

- uplatnění nárokú poškozených v trestním řízení

Exekuční a insolvenční řízení

- vedení a vymáhání pohledávek věřitelů - spolupráce s exekutorským úřadem smluvního exekutora

- pomoc s řešením dluhů klienta, jednání s exekutorskými úřady

- zpracování návrhu na oddlužení

- zpracování přihlášek pohledávek věřitelů do exekučního a insolvenčního řízení

Obchodní právo

- zpracování obchodněprávních dokumentů obchodních společností

- založení obchodních společností

Kontaktní informace

Mgr. Lenka Malenovská, advokát
Havlíčkova 1735
Beroun
26601
Česká republika
IČ:
03535711
DIČ:
Evidenční číslo ČAK : 15965